He aprovat una més! Relament no ho esperava ja que vaig arriscar massa a l’examen (era un test) i ni tan se vol havia llegit la teoria.

Feu un comentari


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 2 14 ?