Aquest tema ha estat sempre present en la societat. És freqüent que els nostres pacients ens pregunten si els ha pujat la “graduació”, fins quan els va a pujar, si les seves lents seran gruixudes, si els puja per no posar-se les ulleres, etc. però el veritable problema sanitari / econòmic són les complicacions relacionades amb la miopia. La major part de les referències bibliogràfiques sobre aquest tema estan publicades en anglès i a més l’accés a elles no sempre és senzill. Crec que pot ser d’interès tant per a optometristes com per als pacients. En principi la meva idea és escriure cinc petites entrades a raó d’una entrada cada dos o tres dies. Si us interessa el tema vos recomane que us subscrigueu a les meves publicacions d’autor i / o comenteu les meves entrades.

La miopia és el defecte refractiu amb més incidència en el món, especialment en zones desenvolupades i dins d’aquestes a Àsia. Concretament en les zones urbanes asiàtiques es pot arribar a trobar una incidència del 80% mentre que en zones rurals es redueix dràsticament fins al 5%. Actualment considerem que a més de factors genètics, racials i geogràfics la miopia es veu afectada per factors ambientals i educacionals.

També s’ha detectat que la prevalença va augmentant en subjectes joves, de fet a Espanya la incidència oscil·la entre el 20 i el 30% depenent de la franja d’edat. Per tant, en les pròximes dècades la miopia pot suposar un seriós problema de salut a nivell pràcticament global.

Hi ha diversos explicacions per l’augment de la miopia. Inicialment es va pensar que un augment de la PIO provocaria l’elongació ocular però ni s’ha trobat valors elevats en subjectes amb miopia en progressió ni els fàrmacs usats per al tractament del glaucoma han detingut la progressió.

Una altra explicació es basa en observar les diferències entre la població urbana i la rural, en la població urbana hi ha una major demanda de tasques en visió propera. És possible que l’acomodació augmenti la miopia? Alguns autors afirmen que durant l’acomodació augmenta la longitud de l’ull i relacionen el LAG acomodatiu amb l’augment de la miopia.

Com veurem més endavant l’estudi COMET si estableix el benefici d’un tractament per a subjectes amb elevat LAG però en aquests moments la tendència és a pensar que el LAG és una conseqüència més que la causa. Finalment hi ha la hipòtesi més acceptada avui en dia, el desenfocament perifèric retinià. En múltiples models animals s’ha demostrat que mitjançant lents es podia modificar el creixement axial de l’ull.

Us animo a tots i totes a que comenteu, pregunteu, corregiu, especifiqueu …

Aquesta mateixa entrada es publicarà simultàniament en OptoBlogs: www.formacionoptometrica.com i al meu blog personal: http://visanju.es

Feu un comentari


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 11 15 ?